Update

We'll let you know what's new.

0114 ประกาศการเริ่มต้นการบำรุงรักษาระบบชั่วคราวของเซิร์ฟเวอร์
Writerrfo views433 Date Created2018.01.14

สวัสดีผู้เล่นทุกท่าน : 

 

งานซ่อมบำรุงชั่วคราวเสร็จสิ้นเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันได้รับการบูตเรียบร้อยแล้ว 

หากคุณประสบปัญหาใด ๆ ในเกมหรือบัญชีที่ติดอยู่ยินดีต้อนรับสู่การใช้ระบบบริการลูกค้าออนไลน์และเราตอบสนองขอขอบคุณ 

 

《RF Online》ทีมปฏิบัติการขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความรักของคุณ 

List