Event

Get many benefits through the event!

【กิจกรรม】ชวนเพื่อนมาเล่น RF Online
Writerrfo views684 Date Created2018.01.12

RF Online ฉลองความสำเร็จในกิจกรรม CBT เพื่อให้มีผู้เล่นมากขึ้น หลังจากการดำเนินงานของทีมพัฒนาเกม ทางเราได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าร่วมเกม มีดังต่อไปนี้ :

 

ช่วงเวลา : วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 19:00 น. ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 23:59 น.

ผู้มีสิทธิ์ได้รับ : สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วม CBT

สิ่งที่ได้รับ :

1.ผู้เล่นทุกท่านสามารถเชิญชวนเพื่อนๆมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมนี้เท่านั้นและกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กำหนดไว้ ให้ระบุถึงทะเบียนบัญชีของผู้ชักชวน เพื่อผู้ที่ได้รับการชวนจะได้รับรางวัลพิเศษ

2.ผู้ชักชวนทุกท่านสามารถเชิญชวนเพื่อนมาได้สูงสุดถึง 10 คน

3.ผู้ได้รับการชักชวนจะได้รับรางวัลพิเศษเช่นเดียวกัน

 

กิจกรรมของรางวัล

ผู้ชักชวน

จำนวนของผู้ชักชวน :Movement Speed+ Potion


ผู้ได้รับการชวน


4.เมื่อตัวละครของผู้ได้รับการชวนอยู่ที่เลเวล 20 ผู้ชักชวนสามารถรับรางวัลพิเศษดังต่อไปนี้

ผู้ชักชวน

จำนวนตัวละครของผู้ได้รับการชวนอยู่ที่เลเวล 20

รางวัล:Movement Speed+ Potion


5. เมื่อตัวละครของผู้ได้รับการชวนอยู่ที่เลเวล 20 ยังสามารถได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วย

6. รายการรางวัลพิเศษจะถูกส่งหลังจาก OBT

List